Закупки «Газпром связь»http://svyaz.gazprom.ru/?from=rssruFri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/466/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/466/?from=rss<![CDATA[068-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/467/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/467/?from=rss<![CDATA[073-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/465/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/465/?from=rss<![CDATA[067-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/468/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/468/?from=rss<![CDATA[076-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/469/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/10/469/?from=rss<![CDATA[077-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/471/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/471/?from=rss<![CDATA[079-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/470/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/470/?from=rss<![CDATA[078-2018]]>Fri, 16 Nov 2018 16:45:59 +0000http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/472/http://svyaz.gazprom.ru/tenders/2018/11/472/?from=rss<![CDATA[074-2018]]>